POSTANOWIENIE NR 237/2019

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 260 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II

/-/ Paweł Myśliński

 

Załącznik nr 83

gm. Witkowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo:

1.

Renata Anna Bartosiewicz, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Witkowo

2.

Monika Daria Gruszczyńska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Witkowo

3.

Iwona Malinowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

4.

Bernadeta Danuta Przybylska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

5.

Justyna Radecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

6.

Janina Kazimiera Szczepańska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Witkowo

7.

Kacper Warda, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Witkowo

8.

Małgorzata Zaryczna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

9.

Teresa Zielińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Złych Miejsc

 

Załącznik nr 84

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo:

1.

Marek Bykowski, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Witkowo

2.

Renata Agnieszka Chmielewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

3.

Damian Chyblewski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

4.

Magdalena Dziębowska, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Witkowo

5.

Martyna Anna Gruszczyńska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Witkowo

6.

Paulina Machińska, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

7.

Marek Michałowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gorzykowo

8.

Patrycja Nowicka, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Małachowo Kępe

9.

Piotr Błażej Sałamacha, zgłoszony przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW (uzupełnienie składu), zam. Gniezno

 

Załącznik nr 85

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo:

1.

Katarzyna Paulina Jankowska, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Kruchowo

2.

Magdalena Kozanecka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Trzemeszno

3.

Inga Maria Kuczyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

4.

Aleksandra Marciniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Kępe

5.

Krystyna Mietlicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Złych Miejsc

6.

Ilona Rozalia Musidlak, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Witkowo

7.

Łukasz Artur Paluch, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Gorzykowo

8.

Urszula Pankowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Małachowo Złych Miejsc

9.

Irena Skoczylas, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 86

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo:

1.

Kazimierz Roman Bruch, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Witkowo

2.

Wiesława Chmiel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ćwierdzin

3.

Sandra Dziębowska, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Ćwierdzin

4.

Izabela Kobielska, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

5.

Agnieszka Kołodziejek, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

6.

Robert Henryk Mietlicki, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Małachowo Wierzbiczany

7.

Marta Pawłowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sokołowo

 

Załącznik nr 87

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo:

1.

Jacek Tomasz Bruch, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

2.

Izabela Czaplicka, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Ruchocinek

3.

Dorota Dziębowska, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Ćwierdzin

4.

Ewa Gronowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

5.

Filip Jałoszyński, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mielżyn

6.

Łucja Mikołajewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Ruchocinek

7.

Monika Peszka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Ruchocinek

8.

Waldemar Tadeusz Robaszkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ćwierdzin

9.

Syntia Sara Tessa, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

 

Załącznik nr 88

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo:

1.

Katarzyna Maria Dziębowska, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Ćwierdzin

2.

Magdalena Jałoszyńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mielżyn

3.

Emilia Jastrzębska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

4.

Arkadiusz Tomasz Kłyrz, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Brzozowiec

5.

Zenon Maciej Nowicki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gorzykowo

6.

Wiesława Anna Papiewska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Witkowo

7.

Izabela Szcześniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Ruchocin

 

Załącznik nr 89

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo:

1.

Joanna Magdalena Adamczewska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Witkowo

2.

Kajetan Josiak, zgłoszony przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Ćwierdzin

3.

Angelika Karwecka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Mielżyn Wieś

4.

Daria Kułaga, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW (uzupełnienie składu), zam. Mielżyn

5.

Edyta Mietlicka, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Wierzbiczany

6.

Stanisław Stefan Przybylski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Mielżyn Wieś

7.

Kinga Rogalińska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Witkowo

8.

Gabriela Szeszycka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mielżyn

9.

Daria Maria Woźnicka-Zawal, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

 

Załącznik nr 90

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo:

1.

Jakub Michał Drzewiecki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

2.

Sylwia Gajos, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Trzemeszno

3.

Marzena Barbara Gruszczyńska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Witkowo

4.

Jolanta Maria Gut, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Witkowo

5.

Monika Karolina Krall, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Skorzęcin

6.

Agnieszka Leśna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Wierzbiczany

7.

Natalia Mikołajczak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Ćwierdzin

8.

Bartosz Zenon Radacz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

9.

Magdalena Tyczka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Ćwierdzin

 

Załącznik nr 91

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo:

1.

Krystyna Bieniara, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Witkowo

2.

Danuta Elżbieta Borowicz, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Trzemeszno

3.

Beata Agnieszka Dżygała, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

4.

Jadwiga Gajos, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Zieleń

5.

Magdalena Liszewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

6.

Joanna Maria Markiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Mielżyn

7.

Dorota Maria Pankowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Złych Miejsc

8.

Genowefa Pieron, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Witkowo

9.

Justyna Radacz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

 

Załącznik nr 92

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo:

1.

Grażyna Flicińska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Małachowo Wierzbiczany

2.

Grzegorz Antoni Jałoszyński, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Witkowo

3.

Zofia Barbara Jankowska, zgłoszona przez KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW, zam. Kruchowo

4.

Aleks Jędrzej Kwapich, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

5.

Danuta Urszula Nowak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Trzemeszno

6.

Janina Kazimiera Pastyka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Małachowo Złych Miejsc

7.

Joanna Rurek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc