Zgodnie ze statutami sołectw, 4 - letnia kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich określona zarządzeniem nr 17/2015 Burmistrza GiM Witkowo trwa od 10 lutego 2015r.

Składy Rad Sołeckich w kadencji 2015-2019

Sołectwo Chłądowo

 1. Kazimierz Dominiak - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Sylwia Kujawa - członek Rady Sołeckiej
 3. Maciej Przybylski - członek Rady Sołeckiej
 4. Piotr Kądzielawski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Czajki

 1. Roman Rolewicz - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Andrzej Borowski - członek Rady Sołeckiej
 3. Tomasz Jerzak - członek Rady Sołeckiej
 4. Franciszek Ciesielski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ćwierdzin

 1. Franciszek Kozanecki - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Janusz Szuba - członek Rady Sołeckiej
 3. Natalia Łykowska - członek Rady Sołeckiej
 4. Krzysztof Szoszorek - członek Rady Sołeckiej
 5. Dariusz Sroczyński - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Dębina

 1. Bernard Kopacki - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Emilia Ptaszyńska - członek Rady Sołeckiej
 3. Agnieszka Musidlak - członek Rady Sołeckiej
 4. Jarosław Kuliński - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Folwark

 1. Tomasz Krajniak - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Tomasz Szcześniak - członek Rady Sołeckiej
 3. Anna Kwapich - członek Rady Sołeckiej
 4. Zbigniew Sawikowski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Gaj

 1. Stanisław Janas - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Krzysztof Kubasik - członek Rady Sołeckiej
 3. Wojciech Kaźmierczak - członek Rady Sołeckiej
 4. Zenon Średziński - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Gorzykowo

 1. Marian Marciniak - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Monika Andrzejaszek - członek Rady Sołeckiej
 3. Czesław Woźniak - członek Rady Sołeckiej
 4. Karol Staniszewski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Jaworowo

 1. Krzysztof Bykowski - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Kazimierz Szczepankiewicz - członek Rady Sołeckiej
 3. Helena Miechowicz - członek Rady Sołeckiej
 4. Aneta Wawrzyniak - członek Rady Sołeckiej
 5. Sławomir Wojciechowski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Kamionka

 1. Renata Robaszkiewicz - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Jacek Paluch - członek Rady Sołeckiej
 3. Andrzej Koziński - członek Rady Sołeckiej
 4. Marzena Chmiel - członek Rady Sołeckiej
 5. Agnieszka Chmiel - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Kołaczkowo

 1. Ireneusz Kwapich - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Przemysław Koziński - członek Rady Sołeckiej
 3. Sławomir Bruch - członek Rady Sołeckiej
 4. Iwona Szymańska - członek Rady Sołeckiej
 5. Małgorzata Perlicka - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Malenin

 1. Jadwiga Walerczyk - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Danuta Walkowska - członek Rady Sołeckiej
 3. Wojciech Chmielewski - członek Rady Sołeckiej
 4. Barbara Jaskólska - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Kępe

 1. Henryka Stejakowska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Aleksandra Marciniak - członek Rady Sołeckiej
 3. Marek Wiatrowski - członek Rady Sołeckiej
 4. Jadwiga Girżda - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Szemborowice

 1. Beata Tomaszewska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Damian Dziencielak - członek Rady Sołeckiej
 3. Marcin Soppa - członek Rady Sołeckiej
 4. Daria Trzaskawka - członek Rady Sołeckiej
 5. Edyta Wyrębek - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Wierzbiczany

 1. Andrzej Grabowski - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Roman Przybylski - członek Rady Sołeckiej
 3. Włodzimierz Miechowicz - członek Rady Sołeckiej
 4. Zygmunt Drabik - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Złych Miejsc

 1. Elżbieta Grabowska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Inga Kuczyńska - członek Rady Sołeckiej
 3. Mariusz Rurek - członek Rady Sołeckiej
 4. Joanna Rurek - członek Rady Sołeckiej
 5. Magdalena Dutko - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mąkownica

 1. Janina Wędzikowska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Małgorzata Kasprzyk - członek Rady Sołeckiej
 3. Anna Kudlińska - członek Rady Sołeckiej
 4. Damian Zawodny - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mielżyn

 1. Gabriela Szeszycka - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Kamilla Sikorska - członek Rady Sołeckiej
 3. Anna Kinecka - członek Rady Sołeckiej
 4. Roman Bociek - członek Rady Sołeckiej
 5. Michał Bondalski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Odrowąż

 1. Teresa Kasprzyk - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Ewa Kozłowska - członek Rady Sołeckiej
 3. Krystyna Kozłowska - członek Rady Sołeckiej
 4. Adam Nowak - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ostrowite Prymasowskie

 1. Grażyna Pilaczyńska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Wanda Wendland - członek Rady Sołeckiej
 3. Piotr Olszewski - członek Rady Sołeckiej
 4. Karol Walczak - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Piaski

 1. Stanisław Garstka - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Maciej Tysiąc - członek Rady Sołeckiej
 3. Bernard Drzewiecki - członek Rady Sołeckiej
 4. Eugeniusz Szyperski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ruchocinek

 1. Henryk Szymański - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Leszek Mikołajewski - członek Rady Sołeckiej
 3. Tomasz Kiełczewski - członek Rady Sołeckiej
 4. Barbara Wasiewicz - członek Rady Sołeckiej
 5. Hanna Czaplicka - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ruchocin

 1. Małgorzata Woźniak - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Barbara Szcześniak - członek Rady Sołeckiej
 3. Wioletta Ziółkiewicz - członek Rady Sołeckiej
 4. Maria Stejakowska - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Skorzęcin

 1. Renata Kozińska - Sołectwo - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Krzysztof Walczak - członek Rady Sołeckiej
 3. Grzegorz Nowaczyk - członek Rady Sołeckiej
 4. Agnieszka Rewers - członek Rady Sołeckiej
 5. Wojciech Wendland - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Sokołowo

 1. Beata Starczewska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Zbigniew Pawłowski - członek Rady Sołeckiej
 3. Roman Wendland - członek Rady Sołeckiej
 4. Leszek Trudziński - członek Rady Sołeckiej
 5. Aneta Kuchta - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Strzyżewo Witkowskie

 1. Leszek Kryszak - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Damian Kapczyński - członek Rady Sołeckiej
 3. Karol Jaskólski - członek Rady Sołeckiej
 4. Irena Jagodzińska - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Wiekowo

 1. Tomasz Przychodzki - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Bożena Janowicz - członek Rady Sołeckiej
 3. Krzysztof Wiącek - członek Rady Sołeckiej
 4. Mariusz Kuster - członek Rady Sołeckiej
 5. Marta Pietruszewska - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Witkówko

 1. Barbara Nowaczyk - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Tomasz Szeszycki - członek Rady Sołeckiej
 3. Sławomir Zawodny - członek Rady Sołeckiej
 4. Piotr Kaszyński - członek Rady Sołeckiej