Kampania „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie” ma charakter informacyjno-edukacyjny, skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Jej celem jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez małe dzieci, zwłaszcza bez kontroli i asysty dorosłych. Działania kampanii nie zmierzają do zablokowania kontaktów małych dzieci z cyberświatem w ogóle. Celem jest propagowanie takich zasad i wzorów, które służą bezpiecznemu i kreatywnemu używaniu cybermediów przez dzieci.

Pierwsze kroki w (cyber)Świecie

Jak wskazują wyniki badań, im starsze dziecko, tym bardziej wydłuża się czas spędzany przez nie w sieci, kosztem innych aktywności. Ma to szereg negatywnych skutków, od pobudzenia i nadmiernej stymulacji zachowań po uzależnienie i nieprawidłowy rozwój osobowościowy oraz fizyczny. Według zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego dzieci do 2. roku życia nie powinny używać żadnych urządzeń cyfrowych, tymczasem – jak wynika z badań „Brzdąc w sieci” – w grupie polskich dwulatków aż 36% korzysta z takich urządzeń na co dzień i czasem robi to w samotności, bez osoby dorosłej. 

Wraz z wiekiem dziecka rośnie intensywność użytkowania przez nie mediów cyfrowych i coraz częściej odbywa się to w samotności – w grupie wiekowej 3–6 lat aż 85%-om dzieci zdarza się siedzieć samotnie przed ekranem. Tym samym nie mają one możliwości zapytania o coś, co je zaniepokoiło lub poruszyło lub czego nie zrozumiały. Część rodziców deklaruje, że udostępnia dzieciom urządzenia cyfrowe jako nagrodę albo karę bądź też po to, by stłumić ich płacz, co wyrabia w maluchach przekonanie o szczególnej atrakcyjności takich sprzętów. Ponad 85% rodziców przyznaje, że czasem daje dzieciom do zabawy urządzenia cyfrowe, gdy sami mają do wykonania obowiązki domowe. Kampania jest odpowiedzią na cały szereg takich niepokojących zjawisk.

Kampanię zaplanowano do realizacji w latach 2022–2023. Powstała strona pierwszekroki.net, prowadzone są oddziaływania poprzez media społecznościowe. Przygotowano spoty i produkcje audiowizualne prezentujące zalecenia pedagogów i psychologów, a także piosenkę promującą kampanię. Funkcję ambasadora kampanii objął Szymon Majewski, znany dziennikarz i osobowość medialna.

Kampanię, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, realizuje Fundacja Poza Schematami. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

https://pierwszekroki.net

Facebook: Pierwsze.kroki.w.cyber.Swiecie