Od 2020 r. MRiRW, CDR oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego utworzyło Lokalne Partnerstwo na Rzecz Wody (LPW), którego zadanie polega na zainicjowaniu, a następnie zacieśnianiu współpracy oraz stworzeniu sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Partnerstwa powstawać będą na poziomie powiatu, jako struktury obejmującej wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań strategicznych. Działania te mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3rH_ggAvXm2sbPxeK2RtFhrZTVQPj3BeqDTW27nQk1E2sBg/viewform