1. Piotr Jóźwik - Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Marian Walczak - Wiceprzewodniczący RM
 3. Marek Biadasz - Radny
 4. Marek Budzik - Radny
 5. Krzysztof Bykowski - Radny
 6. Krzysztof Chołodecki - Radny
 7. Eugeniusz Czaplicki - Radny
 8. Tomasz Janas - Radny
 9. Paweł Lisiak - Radny
 10. Czesław Nowaczyk - Radny
 11. Eugeniusz Piniarski - Radny
 12. Renata Robaszkiewicz - Radna
 13. Paweł Roszyk - Radny
 14. Paweł Szymański - Radny

Marek Wiatrowski (do czerwca 2019 r.)

 Rada Miejska w Witkowie kadencji 2014-2018

 

 

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

 1. Pan Marek Biadasz - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Budzik - Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Tomasz Janas
 4. Pan Paweł Lisiak
 5. Pani Renata Robaszkiewicz
 6. Pan Paweł Roszyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pan Paweł Szymański - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Eugeniusz Piniarski - Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Marek Biadasz
 4. Pan Marek Budzik
 5. Pani Renata Robaszkiewicz

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

 1. Pan Eugeniusz Czaplicki - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Biadasz
 3. Pan Krzysztof Bykowski - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 4. Pan Krzysztof Chołodecki
 5. Pan Czesław Nowaczyk
 6. Pan Marian Walczak
 7. Pan Marek Wiatrowski (do czerwca 2019 r.)

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Pan Paweł Lisiak - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Eugeniusz Czaplicki
 3. Pan Tomasz Janas
 4. Pan Eugeniusz Piniarski
 5. Pani Renata Robaszkiewicz - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 6. Pan Paweł Szymański

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

 1. Pan Marek Wiatrowski - Przewodniczący Komisji (do czerwca 2019 r.)
 2. Pan Marek Budzik
 3. Pan Krzysztof Bykowski
 4. Pan Krzysztof Chołodecki - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 5. Pan Piotr Jóźwik
 6. Pan Czesław Nowaczyk
 7. Pan Paweł Roszyk
 8. Pan Paweł Szymański
 9. Pan Marian Walczak