1. Piotr Jóźwik - Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Renata Robaszkiewicz - Wiceprzewodnicząca RM (od listopada 2019 r.)
 3. Marian Walczak - Wiceprzewodniczący RM
 4. Marek Biadasz - Radny
 5. Marek Budzik - Radny
 6. Krzysztof Bykowski - Radny
 7. Krzysztof Chołodecki - Radny
 8. Eugeniusz Czaplicki - Radny
 9. Elżbieta Grabowska - Radna (od listopada 2019 r.)
 10. Tomasz Janas - Radny
 11. Paweł Lisiak - Radny
 12. Czesław Nowaczyk - Radny
 13. Eugeniusz Piniarski - Radny
 14. Paweł Roszyk - Radny
 15. Paweł Szymański - Radny

Marek Wiatrowski (do czerwca 2019 r.)

 Rada Miejska w Witkowie kadencji 2014-2018

 

 

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

 1. Pan Marek Biadasz - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Tomasz Janas - Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Krzysztof Bykowski - członek
 4. Pani Elżbieta Grabowska - członek
 5. Pan Paweł Lisiak - członek
 6. Pan Eugeniusz Piniarski- członek
 7. Pan Paweł Roszyk - członek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pan Krzysztof Bykowski- Przewodniczący Komisji
 2. Pan Eugeniusz Piniarski - Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Marek Biadasz - członek
 4. Pan Marek Budzik – członek
 5. Pan Paweł Szymański - członek

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

 1. Pan Eugeniusz Czaplicki - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Biadasz
 3. Pan Krzysztof Chołodecki
 4. Pan Czesław Nowaczyk
 5. Pani Renata Robaszkiewicz
 6. Pan Marian Walczak

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Pan Paweł Lisiak - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Eugeniusz Czaplicki
 3. Pani Elżbieta Grabowska
 4. Pan Tomasz Janas
 5. Pan Eugeniusz Piniarski
 6. Pani Renata Robaszkiewicz Z-ca Przewodniczącego
 7. Pan Paweł Szymański

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

 1. Pan Paweł Szymański - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Budzik
 3. Pan Krzysztof Bykowski
 4. Pan Krzysztof Chołodecki Z-ca Przewodniczącego
 5. Pan Piotr Jóźwik
 6. Pan Czesław Nowaczyk
 7. Pan Paweł Roszyk
 8. Pan Marian Walczak