Sołectwo Chłądowo

 1. Kazimierz Dominiak – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Leszek Kaźmierczak – członek Rady Sołeckiej
 3. Maria Całuj – członek Rady Sołeckiej
 4. Daniel Bethke – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Czajki

 1. Roman Rolewicz – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Andrzej Borowski – członek Rady Sołeckiej
 3. Tomasz Jerzak – członek Rady Sołeckiej
 4. Franciszek Ciesielski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ćwierdzin

 1. Krzysztof Szoszorek – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Marcin Szuba – członek Rady Sołeckiej
 3. Mariusz Krzewiński – członek Rady Sołeckiej
 4. Franciszek Kozanecki – członek Rady Sołeckiej
 5. Wiesława Chmiel – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Dębina

 1. Bernard Kopacki – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Emilia Ptaszyńska – członek Rady Sołeckiej
 3. Agnieszka Musidlak – członek Rady Sołeckiej
 4. Wiesława Konopka – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Folwark

 1. Tomasz Krajniak – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Tomasz Szcześniak – członek Rady Sołeckiej
 3. Agnieszka Tomkowiak – członek Rady Sołeckiej
 4. Paulina Bednarek – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Gaj

 1. Stanisław Janas – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Krzysztof Kubasik – członek Rady Sołeckiej
 3. Marcin Lange – członek Rady Sołeckiej
 4. Halina Sarnowska – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Gorzykowo

 1. Krystyna Kierzek – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Jolanta Majchrzak – członek Rady Sołeckiej
 3. Rafał Andrzejaszek – członek Rady Sołeckiej
 4. Mariusz Buczkowski – członek Rady Sołeckiej
 5. Jolanta Swat – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Jaworowo

 1. Krzysztof Bykowski – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Anita Borowska – członek Rady Sołeckiej
 3. Helena Miechowicz – członek Rady Sołeckiej
 4. Aneta Wawrzyniak – członek Rady Sołeckiej
 5. Mariusz Stawikowski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Kamionka

 1. Renata Sobaszkiewicz – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Jacek Paluch – członek Rady Sołeckiej
 3. Andrzej Koziński – członek Rady Sołeckiej
 4. Marzena Chmiel – członek Rady Sołeckiej
 5. Agnieszka Chmiel – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Kołaczkowo

 1. Ireneusz Kwapich – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Przemysław Koziński – członek Rady Sołeckiej
 3. Sławomir Bruch – członek Rady Sołeckiej
 4. Iwona Szymańska – członek Rady Sołeckiej
 5. Grzegorz Gaca – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Malenin

 1. Jadwiga Walerczyk – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Przemysław Walkowski – członek Rady Sołeckiej
 3. Agnieszka Majchrzak – członek Rady Sołeckiej
 4. Natalia Walerczyk – członek Rady Sołeckiej
 5. Ryszard Nowaczyk – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Kępe

 1. Henryka Stejakowska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Marek Kuczyński – członek Rady Sołeckiej
 3. Jadwiga Girżda – członek Rady Sołeckiej
 4. Agnieszka Leśna – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Wierzbiczany

 1. Iwona Mikłasz – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Krzysztof Nowicki – członek Rady Sołeckiej
 3. Włodzimierz Miechowicz – członek Rady Sołeckiej
 4. Katarzyna Zielińska – członek Rady Sołeckiej
 5. Ewa Janicka – Stejakowska – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Złych Miejsc

 1. Elżbieta Grabowska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Inga Kuczyńska – członek Rady Sołeckiej
 3. Mariusz Rurek – członek Rady Sołeckiej
 4. Joanna Rurek – członek Rady Sołeckiej
 5. Monika Twardowska – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mąkownica

 1. Janina Wędzikowska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Małgorzata Kasprzyk – członek Rady Sołeckiej
 3. Anna Kudlińska – członek Rady Sołeckiej
 4. Damian Zawodny – członek Rady Sołeckiej
 5. Piotr Jakubowski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mielżyn

 1. Gabriela Szeszycka – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Kamilla Sikorska – członek Rady Sołeckiej
 3. Joanna Markiewicz – członek Rady Sołeckiej
 4. Roman Bociek – członek Rady Sołeckiej
 5. Mariusz Przybylski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Odrowąż

 1. Teresa Kasprzyk – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Ewa Kozłowska – członek Rady Sołeckiej
 3. Krystyna Kozłowska – członek Rady Sołeckiej
 4. Arleta Paluch – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ostrowite Prymasowskie

 1. Grażyna Pilaczyńska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Wanda Wendland – członek Rady Sołeckiej
 3. Piotr Olszewski – członek Rady Sołeckiej
 4. Karol Walczak – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Piaski

 1. Stanisław Garstka – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Maciej Tysiąc – członek Rady Sołeckiej
 3. Zbigniew Nowakowski – członek Rady Sołeckiej
 4. Justyna Garstka – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ruchocinek

 1. Henryk Szymański – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Leszek Mikołajewski – członek Rady Sołeckiej
 3. Aleksander Krause – członek Rady Sołeckiej
 4. Marzena Szczepańska – członek Rady Sołeckiej
 5. Hanna Czaplicka – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ruchocin

 1. Małgorzata Woźniak – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Barbara Szcześniak – członek Rady Sołeckiej
 3. Wioletta Ziółkiewicz – członek Rady Sołeckiej
 4. Maria Stajkowska – członek Rady Sołeckiej
 5. Waldemar Kowalski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Skorzęcin

 1. Renata Kozińska – Sołectwo – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Monika Krall – członek Rady Sołeckiej
 3. Adam Kujawa – członek Rady Sołeckiej
 4. Aldona Dudek – członek Rady Sołeckiej
 5. Maria Remisz – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Sokołowo

 1. Beata Starczewska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Zbigniew Pawłowski – członek Rady Sołeckiej
 3. Katarzyna Kaczyńska – członek Rady Sołeckiej
 4. Leszek Trudziński – członek Rady Sołeckiej
 5. Aneta Kuchta – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Strzyżewo Witkowskie

 1. Leszek Kryszak – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Sylwia Kaźmierczak – członek Rady Sołeckiej
 3. Beata Liberkowska – członek Rady Sołeckiej
 4. Irena Jagodzińska – członek Rady Sołeckiej
 5. Marta Walczak – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Wiekowo

 1. Tomasz Przychodzki – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Bożena Janowicz – członek Rady Sołeckiej
 3. Krzysztof Wiącek – członek Rady Sołeckiej
 4. Eliasz Pietruszewski – członek Rady Sołeckiej
 5. Krzysztof Zięba – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Witkówko

 1. Barbara Nowaczyk – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Tomasz Szeszycki – członek Rady Sołeckiej
 3. Sławomir Zawodny – członek Rady Sołeckiej
 4. Piotr Kaszyński – członek Rady Sołeckiej

 Sołectwo Małachowo Szemborowice

 1. Beata Tomaszewska – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Daria Trzaskawka – członek Rady Sołeckiej
 3. Edyta Wyrębek – członek Rady Sołeckiej
 1. Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Renata Robaszkiewicz – Wiceprzewodnicząca RM (od listopada 2019 r.)
 3. Marian Walczak – Wiceprzewodniczący RM
 4. Marek Biadasz – Radny
 5. Marek Budzik – Radny
 6. Krzysztof Bykowski – Radny
 7. Krzysztof Chołodecki – Radny
 8. Eugeniusz Czaplicki – Radny
 9. Elżbieta Grabowska – Radna (od listopada 2019 r.)
 10. Tomasz Janas – Radny
 11. Paweł Lisiak – Radny
 12. Czesław Nowaczyk – Radny
 13. Eugeniusz Piniarski – Radny
 14. Paweł Roszyk – Radny
 15. Paweł Szymański – Radny

Marek Wiatrowski (do czerwca 2019 r.)

 Rada Miejska w Witkowie kadencji 2014-2018

 

 

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

 1. Pan Marek Biadasz – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Tomasz Janas – Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Krzysztof Bykowski
 4. Pani Elżbieta Grabowska
 5. Pan Paweł Lisiak
 6. Pan Eugeniusz Piniarski
 7. Pan Paweł Roszyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pan Krzysztof Bykowski – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Eugeniusz Piniarski – Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Marek Biadasz
 4. Pan Marek Budzik
 5. Pan Paweł Szymański

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

 1. Pan Eugeniusz Czaplicki – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Biadasz
 3. Pan Krzysztof Chołodecki
 4. Pan Czesław Nowaczyk
 5. Pani Renata Robaszkiewicz – Z-ca Przewodniczącego
 6. Pan Marian Walczak

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Pan Paweł Lisiak – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Eugeniusz Czaplicki
 3. Pani Elżbieta Grabowska
 4. Pan Tomasz Janas
 5. Pan Eugeniusz Piniarski
 6. Pani Renata Robaszkiewicz – Z-ca Przewodniczącego
 7. Pan Paweł Szymański

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

 1. Pan Paweł Szymański – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Budzik
 3. Pan Krzysztof Bykowski
 4. Pan Krzysztof Chołodecki – Z-ca Przewodniczącego
 5. Pan Piotr Jóźwik
 6. Pan Czesław Nowaczyk
 7. Pan Paweł Roszyk
 8. Pan Marian Walczak

Zgodnie ze statutami sołectw, 4 - letnia kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich określona zarządzeniem nr 17/2015 Burmistrza GiM Witkowo trwa od 10 lutego 2015r.

Składy Rad Sołeckich w kadencji 2015-2019

Sołectwo Chłądowo

 1. Kazimierz Dominiak - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Sylwia Kujawa - członek Rady Sołeckiej
 3. Maciej Przybylski - członek Rady Sołeckiej
 4. Piotr Kądzielawski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Czajki

 1. Roman Rolewicz - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Andrzej Borowski - członek Rady Sołeckiej
 3. Tomasz Jerzak - członek Rady Sołeckiej
 4. Franciszek Ciesielski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ćwierdzin

 1. Franciszek Kozanecki - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Janusz Szuba - członek Rady Sołeckiej
 3. Natalia Łykowska - członek Rady Sołeckiej
 4. Krzysztof Szoszorek - członek Rady Sołeckiej
 5. Dariusz Sroczyński - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Dębina

 1. Bernard Kopacki - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Emilia Ptaszyńska - członek Rady Sołeckiej
 3. Agnieszka Musidlak - członek Rady Sołeckiej
 4. Jarosław Kuliński - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Folwark

 1. Tomasz Krajniak - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Tomasz Szcześniak - członek Rady Sołeckiej
 3. Anna Kwapich - członek Rady Sołeckiej
 4. Zbigniew Sawikowski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Gaj

 1. Stanisław Janas - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Krzysztof Kubasik - członek Rady Sołeckiej
 3. Wojciech Kaźmierczak - członek Rady Sołeckiej
 4. Zenon Średziński - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Gorzykowo

 1. Marian Marciniak - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Monika Andrzejaszek - członek Rady Sołeckiej
 3. Czesław Woźniak - członek Rady Sołeckiej
 4. Karol Staniszewski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Jaworowo

 1. Krzysztof Bykowski - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Kazimierz Szczepankiewicz - członek Rady Sołeckiej
 3. Helena Miechowicz - członek Rady Sołeckiej
 4. Aneta Wawrzyniak - członek Rady Sołeckiej
 5. Sławomir Wojciechowski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Kamionka

 1. Renata Robaszkiewicz - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Jacek Paluch - członek Rady Sołeckiej
 3. Andrzej Koziński - członek Rady Sołeckiej
 4. Marzena Chmiel - członek Rady Sołeckiej
 5. Agnieszka Chmiel - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Kołaczkowo

 1. Ireneusz Kwapich - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Przemysław Koziński - członek Rady Sołeckiej
 3. Sławomir Bruch - członek Rady Sołeckiej
 4. Iwona Szymańska - członek Rady Sołeckiej
 5. Małgorzata Perlicka - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Malenin

 1. Jadwiga Walerczyk - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Danuta Walkowska - członek Rady Sołeckiej
 3. Wojciech Chmielewski - członek Rady Sołeckiej
 4. Barbara Jaskólska - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Kępe

 1. Henryka Stejakowska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Aleksandra Marciniak - członek Rady Sołeckiej
 3. Marek Wiatrowski - członek Rady Sołeckiej
 4. Jadwiga Girżda - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Szemborowice

 1. Beata Tomaszewska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Damian Dziencielak - członek Rady Sołeckiej
 3. Marcin Soppa - członek Rady Sołeckiej
 4. Daria Trzaskawka - członek Rady Sołeckiej
 5. Edyta Wyrębek - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Wierzbiczany

 1. Andrzej Grabowski - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Roman Przybylski - członek Rady Sołeckiej
 3. Włodzimierz Miechowicz - członek Rady Sołeckiej
 4. Zygmunt Drabik - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Złych Miejsc

 1. Elżbieta Grabowska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Inga Kuczyńska - członek Rady Sołeckiej
 3. Mariusz Rurek - członek Rady Sołeckiej
 4. Joanna Rurek - członek Rady Sołeckiej
 5. Magdalena Dutko - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mąkownica

 1. Janina Wędzikowska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Małgorzata Kasprzyk - członek Rady Sołeckiej
 3. Anna Kudlińska - członek Rady Sołeckiej
 4. Damian Zawodny - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mielżyn

 1. Gabriela Szeszycka - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Kamilla Sikorska - członek Rady Sołeckiej
 3. Anna Kinecka - członek Rady Sołeckiej
 4. Roman Bociek - członek Rady Sołeckiej
 5. Michał Bondalski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Odrowąż

 1. Teresa Kasprzyk - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Ewa Kozłowska - członek Rady Sołeckiej
 3. Krystyna Kozłowska - członek Rady Sołeckiej
 4. Adam Nowak - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ostrowite Prymasowskie

 1. Grażyna Pilaczyńska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Wanda Wendland - członek Rady Sołeckiej
 3. Piotr Olszewski - członek Rady Sołeckiej
 4. Karol Walczak - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Piaski

 1. Stanisław Garstka - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Maciej Tysiąc - członek Rady Sołeckiej
 3. Bernard Drzewiecki - członek Rady Sołeckiej
 4. Eugeniusz Szyperski - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ruchocinek

 1. Henryk Szymański - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Leszek Mikołajewski - członek Rady Sołeckiej
 3. Tomasz Kiełczewski - członek Rady Sołeckiej
 4. Barbara Wasiewicz - członek Rady Sołeckiej
 5. Hanna Czaplicka - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ruchocin

 1. Małgorzata Woźniak - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Barbara Szcześniak - członek Rady Sołeckiej
 3. Wioletta Ziółkiewicz - członek Rady Sołeckiej
 4. Maria Stejakowska - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Skorzęcin

 1. Renata Kozińska - Sołectwo - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Krzysztof Walczak - członek Rady Sołeckiej
 3. Grzegorz Nowaczyk - członek Rady Sołeckiej
 4. Agnieszka Rewers - członek Rady Sołeckiej
 5. Wojciech Wendland - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Sokołowo

 1. Beata Starczewska - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Zbigniew Pawłowski - członek Rady Sołeckiej
 3. Roman Wendland - członek Rady Sołeckiej
 4. Leszek Trudziński - członek Rady Sołeckiej
 5. Aneta Kuchta - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Strzyżewo Witkowskie

 1. Leszek Kryszak - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Damian Kapczyński - członek Rady Sołeckiej
 3. Karol Jaskólski - członek Rady Sołeckiej
 4. Irena Jagodzińska - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Wiekowo

 1. Tomasz Przychodzki - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
 2. Bożena Janowicz - członek Rady Sołeckiej
 3. Krzysztof Wiącek - członek Rady Sołeckiej
 4. Mariusz Kuster - członek Rady Sołeckiej
 5. Marta Pietruszewska - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Witkówko

 1. Barbara Nowaczyk - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Tomasz Szeszycki - członek Rady Sołeckiej
 3. Sławomir Zawodny - członek Rady Sołeckiej
 4. Piotr Kaszyński - członek Rady Sołeckiej

Zgodnie ze statutami osiedli, 4 - letnia kadencja przewodniczących zarządów  osiedli i zarządów osiedli trwa od 1 stycznia 2015r.

Składy Zarządów Osiedli w kadencji 2015-2019:

Zarząd Osiedla Nr 1
Przewodniczący Zarządu Osiedla Jerzy Nowak
Z-ca Przewodniczącego Bronisław Zieliński
Członkowie Zarządu
1. Franciszek Wareńczak
2. Marek Sucholas
3. Stanisław Nawrocki

Zarząd Osiedla Nr 2
Przewodniczący Zarządu Osiedla Jan Orchowski
Z-ca Przewodniczącego Krystyna Świątek
Członkowie Zarządu
1. Tomasz Rachelski
2. Kazimierz Walczak
3. Piotr Stejakowski

Zarząd Osiedla Nr 3
Przewodniczący Zarządu Osiedla Rafał Majewski
Z-ca Przewodniczącego Stanisław Perlicki
Członkowie Zarządu
1. Michał Woźnicki
2. Marietta Janicka
3. Daniela Woźniak

Zarząd Osiedla Nr 4
Przewodniczący Zarządu Osiedla Marian Walczak
Z-ca Przewodniczącego Marek Zieliński
Członkowie Zarządu
1. Ryszard Nowakowski
2. Adam Skowron
3. Franciszek Bosacki
4. Grażyna Grzybowska
5. Ewa Janas

Zarząd Osiedla Nr 5
Przewodniczący Zarządu Osiedla Adolf Pławczyk
Z-ca Przewodniczącego Tadeusz Śliwecki
Członkowie Zarządu
1. Iwona Kempska-Chrzanowska
2. Józef Synoradzki
3. Ireneusz Pieróg
4. Anna Loranc

Zarząd Osiedla Nr 1

 • Przewodniczący Zarządu Jerzy Nowak
 • Zastępca Przewodniczącego Marek Sucholas

Członkowie Zarządu:

 1. Agata Trzebińska
 2. Franciszek Wareńczak
 3. Izabela Wędzikowska

Zarząd Osiedla Nr 2

 • Przewodniczący Zarządu Jan Orchowski
 • Zastępca Przewodniczącego Janusz Dutkiewicz

Członkowie Zarządu:

 1. Tomasz Rachelski
 2. Piotr Stejakowski
 3. Kazimierz Walczak

Zarząd Osiedla Nr 3

 • Przewodniczący Zarządu Rafał Majewski
 • Zastępca Przewodniczącego Bernard Knast

Członkowie Zarządu:

 1. Czesław Nowaczyk
 2. Tomasz Radacz
 3. Wiesława Owczarzak
 4. Krystian Bednarkiewicz
 5. Hanna Szeszycka

Zarząd Osiedla Nr 4

 • Przewodniczący Zarządu Marian Walczak
 • Zastępca Przewodniczącego Marek Zieliński

Członkowie Zarządu:

 1. Wiesława Kotecka
 2. Ewa Janas
 3. Ryszard Nowakowski
 4. Grażyna Grzybowska
 5. Bogumiła Piniarska

Zarząd Osiedla Nr 5 im. Lotnictwa Polskiego

 • Przewodniczący Zarządu Paweł Roszyk
 • Zastępca Przewodniczącego Anna Loranc

Członkowie Zarządu:

 1. Iwona Kempska-Chrzanowska
 2. Beata Korona
 3. Marek Jakubiak