Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziński
(od 2016 r.)

Krzysztof Szkudlarek Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - ś.p. Krzysztof Szkudlarek
(od 1994 r. do 2015 r.)

 Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - Łukasz Scheffs

 Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - Łukasz Scheffs
(od 14.06.2016 r.)

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziński
(od 1996 r. do 2015 r.)

 

Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo - Elżbieta Kiełpińska

Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo
Elżbieta Kiełpińska

Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo - Halina Rzepecka

Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo
Halina Rzepecka