1. Piotr Jóźwik - Przewodniczący Rady Miejskiej
  2. Marian Walczak - Wiceprzewodniczący RM
  3. Marek Wiatrowski - Wiceprzewodniczący RM
  4. Marek Biadasz - Radny
  5. Marek Budzik - Radny
  6. Krzysztof Bykowski - Radny
  7. Krzysztof Chołodecki - Radny
  8. Eugeniusz Czaplicki - Radny
  9. Tomasz Janas - Radny
  10. Paweł Lisiak - Radny
  11. Czesław Nowaczyk - Radny
  12. Eugeniusz Piniarski - Radny
  13. Renata Robaszkiewicz - Radna
  14. Paweł Roszyk - Radny
  15. Paweł Szymański - Radny

 Rada Miejska w Witkowie kadencji 2014-2018

 

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

  1. Pan Marek Biadasz - Przewodniczący Komisji
  2. Pan Marek Budzik - Z-ca Przewodniczącego
  3. Pan Tomasz Janas
  4. Pan Paweł Lisiak
  5. Pani Renata Robaszkiewicz
  6. Pan Paweł Roszyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  1. Pan Paweł Szymański - Przewodniczący Komisji
  2. Pan Eugeniusz Piniarski - Z-ca Przewodniczącego
  3. Pan Marek Biadasz
  4. Pan Marek Budzik
  5. Pani Renata Robaszkiewicz

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

  1. Pan Eugeniusz Czaplicki - Przewodniczący Komisji
  2. Pan Marek Biadasz
  3. Pan Krzysztof Bykowski - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  4. Pan Krzysztof Chołodecki
  5. Pan Czesław Nowaczyk
  6. Pan Marian Walczak
  7. Pan Marek Wiatrowski

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

  1. Pan Paweł Lisiak - Przewodniczący Komisji
  2. Pan Eugeniusz Czaplicki
  3. Pan Tomasz Janas
  4. Pan Eugeniusz Piniarski
  5. Pani Renata Robaszkiewicz - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  6. Pan Paweł Szymański

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

  1. Pan Marek Wiatrowski - Przewodniczący Komisji
  2. Pan Marek Budzik
  3. Pan Krzysztof Bykowski
  4. Pan Krzysztof Chołodecki - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  5. Pan Piotr Jóźwik
  6. Pan Czesław Nowaczyk
  7. Pan Paweł Roszyk
  8. Pan Paweł Szymański
  9. Pan Marian Walczak