1. Piotr Jóźwik - Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Marian Walczak - Wiceprzewodniczący RM
 3. Marek Wiatrowski - Wiceprzewodniczący RM
 4. Marek Biadasz - Radny
 5. Marek Budzik - Radny
 6. Krzysztof Bykowski - Radny
 7. Krzysztof Chołodecki - Radny
 8. Eugeniusz Czaplicki - Radny
 9. Tomasz Janas - Radny
 10. Paweł Lisiak - Radny
 11. Czesław Nowaczyk - Radny
 12. Eugeniusz Piniarski - Radny
 13. Renata Robaszkiewicz - Radna
 14. Paweł Roszyk - Radny
 15. Paweł Szymański - Radny

 Rada Miejska w Witkowie kadencji 2014-2018

 

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

 1. Pan Marek Biadasz - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Budzik - Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Tomasz Janas
 4. Pan Paweł Lisiak
 5. Pani Renata Robaszkiewicz
 6. Pan Paweł Roszyk

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pan Paweł Szymański - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Eugeniusz Piniarski - Z-ca Przewodniczącego
 3. Pan Marek Biadasz
 4. Pan Marek Budzik
 5. Pani Renata Robaszkiewicz

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

 1. Pan Eugeniusz Czaplicki - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Biadasz
 3. Pan Krzysztof Bykowski
 4. Pan Krzysztof Chołodecki
 5. Pan Czesław Nowaczyk
 6. Pan Marian Walczak
 7. Pan Marek Wiatrowski

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Pan Paweł Lisiak - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Eugeniusz Czaplicki
 3. Pan Tomasz Janas
 4. Pan Eugeniusz Piniarski
 5. Pani Renata Robaszkiewicz
 6. Pan Paweł Szymański

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

 1. Pan Marek Wiatrowski - Przewodniczący Komisji
 2. Pan Marek Budzik
 3. Pan Krzysztof Bykowski
 4. Pan Krzysztof Chołodecki
 5. Pan Piotr Jóźwik
 6. Pan Czesław Nowaczyk
 7. Pan Paweł Roszyk
 8. Pan Paweł Szymański
 9. Pan Marian Walczak