POWIEDZ „STOP” PIJANYM KIEROWCOM !

Drukuj

Gmina i Miasto WITKOWO w 2017 roku przystąpiła do Ogólnopolskiej 17. Edycji „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” oraz do kampanii „ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA - 2017”, w których bierze udział ponad 2000 miast i gmin w Polsce.

Partnerami akcji są: „Fundacja Trzeźwy Umysł”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komendant Główny Policji. Kampania realizowana jest między 1 kwietnia a 30 listopada 2017 roku.

POWIEDZ „STOP” PIJANYM KIEROWCOM !

Głównym celem Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2017 roku jest kształtowanie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży, uświadamianie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę, ograniczanie podejmowania zachowań ryzykownych oraz wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze narkotyki).

Tematyka 17. Kampanii zwraca także szczególną uwagę na kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, kulturę osobistą oraz gotowość podejmowania inicjatyw.

Otrzymane materiały jako walory edukacyjne, graficzne i praktyczne służą także edukacji młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodzicom w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W w/w kampaniach biorą udział:

1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie.

4. Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie.

6. Komisariat Policji w Witkowie.

W ramach tegorocznej kampanii zorganizowano konkurs plastyczno-literacki „NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI”. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo w osobach:

  • Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie – Aleksandra Mańkowska, Julia Mańkowska, Aleksandra Fijałkowska, Dominik Walczak i Michał Malik.
  • Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie – Milena Rozum, Bartosz Brodnicki i Aleksander Manuszak.

W/w uczniowie otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, które zostaną wręczone na uroczystych apelach szkolnych.

Jesteś tutaj POWIEDZ „STOP” PIJANYM KIEROWCOM !