1. W przypadku utrzymywania psów wolno biegających na terenie prywatnym i ogrodzonym, władający posesją obowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej.
 2. W przypadku utrzymywania psów w osiatkowanych wybiegach lub kojcach należy zapewnić im adekwatny do rozmiaru zwierzęcia rozmiar wybiegu (6 – 10m), by zwierzę mieściło się tam swobodnie wraz z budą. Maksymalny czas ciągły, w którym pies pozostaje w kojcu to 12 godzin na dobę, potem nakazuje się go wyprowadzić, by nie zdziczał i nie stał się agresywny.
 3. W przypadku utrzymywania psów na łańcuchu:
 • Obroża musi być skórzana (wiązanie bezpośrednio na łańcuchu jest niedozwolone) zaopatrzona w ogniwo obrotowe, co zapobiega skręcaniu się łańcucha.
 • Łańcuch o długości nie krótszej niż 3 metry z mocnych, cienkich ogniw, lekki aby go nie obciążał. Jeżeli pies biega na lince, kółeczko musi być osłonięte gumą, aby zabezpieczyć psa przed głuchotą.

Na łańcuch wolno wiązać psy dopiero w 8 miesiącu życia!

Warunki i zasady utrzymywania psów podwórzowych

 1. Buda
 • Wymiary dostosowane do wielkości psa (wysokość wewnątrz umożliwiająca postawę stojącą oraz długość umożliwiająca pozycję leżącą), zbyt obszerne budy dla psów niewielkich są nie wskazane, jako nie gwarantujące odpowiedniej temperatury zimą.
 • Osadzenie na klockach lub beleczkach, aby podłoga nie dotykała ziemi.
 • Ściany i podłoga wykonane jako dwuwarstwowe z desek z wypełnieniem przestrzeni między warstwami izolacją ocieplającą (trociny, styropian).
 • Dach instalowany na zawiasach by móc swobodnie sprzątać i wymieniać słomę.
 • Przód budy nie powinien wychodzić na zachód. Otwór włazowy na wysokości tułowia psa, by ten nie wywlekał słomy. Słoma w miarę potrzeby uzupełniana – zimą obfita, by zwierzę mogło się w niej zagrzebać chroniąc się przed mrozem. Zimą należy otwór zabezpieczyć chodniczkiem lub kocem przytwierdzonym do góry tak, by pies mógł swobodnie wchodzić i wychodzić.

Przed budą dwa czyste naczynia niewywrotne. Jedno na pożywną strawę podawaną dwa razy dziennie, drugie na świeżą wodę, stale napełniane.

Podczas mrozów należy podawać psu co najmniej dwa razy dziennie ciepłą wodę.

 1. Należy dokonywać obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie.

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepienia należy wykonać bezzwłocznie w przypadku nie zaszczepionych dotąd psów starszych niż 3 miesiące.

 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo, osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a zwierzęta powinny pozostawać pod stałym dozorem opiekuna, by nie powodowały zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

Wszelkie zaniedbania w stosunku do psów i innych zwierząt domowych i gospodarskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, traktowane są jako znęcanie się nad zwierzętami i podlegają karze przewidzianej w tej ustawie.

Brak zaświadczenia o obowiązkowym szczepieniu psa przeciw wściekliźnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlega karze przewidzianej w tej ustawie.