den 2019 13

11 października br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie którego Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński wręczył nagrody dla wyróżniających się w pracy pedagogiczno-wychowawczej nauczycieli.

den 2019 1

Nagrodę Burmistrza w roku 2019 otrzymali: Maria Kaźmierczak, Paweł Piniarski, Wiesława Papiewska – Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, Bernadetta Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, Hanna Nowak, Bernadetta Szcześniak – Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, Ewa Skrzypska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, Maria Lisiecka – Nauczyciel Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, Henryka Gadzińska – Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie.

den 2019 5

den 2019 7

den 2019 8

W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyli także: Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Marian Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Krzysztof Chołodecki – Zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Marian Łukowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, Urszula Potaś – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie oraz Agnieszka Maciejewska – podinspektor ds. oświaty Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

den 2019 11

den 2019 10

den 2019 12

Zapraszamy do galerii