Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Witkowo, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych o konieczności przestrzegania obowiązujących zasad segregacji.

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Zasady segregacji odpadów komunalnych