w kurs 6

5 lipca w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wspólnie z Markiem Wiatrowskim - swoim Zastępcą wręczyli Dyplomy oraz Świadectwa uczestnikom kursu komputerowego dla Seniorów 65+.

w kurs 1

w kurs 2

w kurs 3

Podczas spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo słowa podziękowania skierował do Pani Sylwii Mietlickiej za pomoc w przygotowaniu zajęć oraz Pana Karola Palacza, który prowadził kurs komputerowy. Dla przypomnienia zajęcia komputerowe dla mieszkańców naszej Gminy odbywały się od stycznia do marca 2019 r. w ramach realizacji projektu pn. Cyfrowa Wielkopolska. Szkolenie obejmowało zajęcia związane z obsługą komputera, ćwiczenia, dyskusje i warsztaty. Kurs na poziomie podstawowym obejmował 15 spotkań tematycznych (średnio po 4 h dziennie, 2 razy w tygodniu), łącznie 60 h.

w kurs 4

w kurs 5

Realizatorem tego projektu była Fundacja Partycypacji Społecznej. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.