18 kwietnia odbyła się kolejna, VI sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz informacji Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie o funkcjonowaniu zakładu.

w sesja1 2

w sesja1 3 1

Rada podjęła następujące uchwały:

– uchwałę Nr VI/62/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata;

– uchwałę Nr VI/63/2019 w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Witkowo ze Stowarzyszenia „Światowid”;

– uchwałę Nr VI/64/2019 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

– uchwałę Nr VI/65/2019 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok.

Kolejna sesja planowana jest na 23 maja 2019 r.