XX Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i VI Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego

9 lutego 2019 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej i obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbyły się XX Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowych o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod Honorowym Patronatem Krystyny Łybackiej – Posła do Parlamentu Europejskiego – IV Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie wspólnie z Radą Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu przy współpracy takich instytucji, placówek i organizacji jak: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Kurkowe Bractwa Strzeleckie oraz Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu 26 gmin i 13 powiatów województwa wielkopolskiego. Wśród 175 uczestników, w turnieju udział wzięło 132 samorządowców, w tym 14 wójtów i burmistrzów, 27 kobiet i 91 radnych. Wśród zawodników obecny był także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych poseł Szymon Szynkowski vel Sęk oraz poseł na Sejm RP Zbigniew Ajchler, którzy rywalizowali przy zielonych stołach w kategorii wójtów i burmistrzów.

XX Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i VI Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego

Tegoroczna edycja rozgrywek w kategorii wójtów, burmistrzów i starostów była jednocześnie IV Memoriałem Krzysztofa Szkudlarka w Tenisie Stołowym. Obecna na turnieju była małżonka pani Beata Szkudlarek, która wyraziła podziękowanie za pamięć o mężu obecnym samorządowcom i życzyła uczestnikom sportowej rywalizacji połączonej z integracją. Podczas uroczystości otwarcia imprezy uhonorowano Pana Stanisława Antoszczyszczyna, wieloletniego wolontariusza tej imprezy, który ponad 40 lat pracuje w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo zajmując się m.in. sprawami sportu, odznaką „Za zasługi w rozwoju Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS”. Odznakę wręczył Przewodniczący WZ LZS w Poznaniu Tadeusz Tomaszewski wspólnie z obecnymi parlamentarzystami.

XX Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i VI Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego

XX Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i VI Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego

W zawodach udział wzięli samorządowcy z powiatu: wrzesińskiego, poznańskiego, obornickiego, krotoszyńskiego, konińskiego, słupeckiego, kościańskiego, gostyńskiego, pilskiego, wągrowieckiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego i miasta Poznań.

XX Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i VI Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

KATEGORIA wójtów, burmistrzów i starostów:

1 miejsce: Krzysztof Deutsch – Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego;

2 miejsce: Zbigniew Ajchler – Poseł na Sejm RP (gmina Sieraków);

3 miejsce: Tomasz Lesiński – Burmistrz Gminy Kobylin.

KATEGORIA radnych:

1 miejsce: Stanisław Dolaciński – radny Miasta Gniezna;

2 miejsce: Artur Kozłowski – radny gminy Czempiń;

3 miejsce: Mirosław Kaczmarek – radny powiatu kościańskiego.

KATEGORIA wspólna dla pań:

1 miejsce: Danuta Strzelczyk – radna gminy Śmigiel;

2 miejsce: Małgorzata Adamczak – Burmistrz Gminy Śmigiel;

3 miejsce: Lidia Dudziak – radna miasta Poznania;

4 miejsce: Lucyna Wrzyszczyńska – zastępca Wójta Gminy Rzgów. Okolicznościowe statuetki i upominki rzeczowe w tej kategorii ufundowane zostały przez Panią Krystynę Łybacką – Posła do Parlamentu Europejskiego.

Przeprowadzono także dodatkową kategorię dla byłych samorządowców. Zwycięzcami tej kategorii zostali:

1 miejsce: Leszek Dobrzykowski – Niechanowo;

2 miejsce: Tadeusz Śliwecki – Witkowo;

3 miejsce: Jacek Juszczak – Zagórów.

XX Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i VI Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego

Rozegrano także dodatkowe mecze o miano „Najlepszej zawodniczki, zawodnika turnieju” o statuetki im. śp. Krzysztofa Szkudlarka ufundowane przez Burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego. Zwycięzcami tej kategorii zostali Krzysztof Deutsch i Danuta Strzelczyk.

 

W klasyfikacji generalnej gmin w finałowej szóstce znalazły się:

I miejsce: Gmina Golina – 64 pkt

II miejsce: Gmina Śmigiel – 56 pkt

III miejsce: Gmina Kobylin – 53 pkt

IV miejsce: miasto Poznań – 49 pkt

V miejsce: Gmina Witkowo – 48 pkt

VI miejsce: Gmina Kórnik – 47 pkt.

W klasyfikacji końcowej powiatów wśród najlepszych znalazły się:

I miejsce: powiat koniński – 133 pkt

II miejsce: powiat kościański – 118 pkt

III miejsce: powiat gnieźnieński – 116 pkt

IV miejsce: powiat krotoszyński – 94 pkt

V miejsce: powiat wrzesiński – 56 pkt

VI miejsce: powiat obornicki – 51 pkt.

XX Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i VI Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego

Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych otrzymali pamiątkowe medale,
i statuetki ufundowane przez posłankę do PE Panią Krystynę Łybacką, Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Witkowa Piotra Jóźwika i Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Bogusława Mołodeckiego. Reprezentacje najlepszych gmin i powiatów w turnieju tenisowym i strzeleckim otrzymały okolicznościowe puchary ufundowane przez organizatorów. Wręczono również statuetki im. Henryka Muchy dla „najstarszego” i „najmłodszego” uczestnika zawodów. Seniorem zawodów okazał się 67 letni Henryk Kania – radny Miasta Poznania, a najmłodszym 21 letni Karol Krupa – radny gminy Kobylin.

W czasie trwania zawodów, współorganizator Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało VI Otwarty Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego o puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie. W kategorii mężczyzn i kobiet wzięło udział 120 miłośników strzelectwa.

W czasie trwania zmagań tenisowych i strzeleckich organizatorzy przeprowadzili kilka konkurencji rekreacyjnych, które nie zaliczane były do kategorii zespołowych. Pamiątkowe medale za zajęcie od I do III miejsca wywalczyli:

Rzut lotką do tarczy elektronicznej: 1m: Wojciech Majchrzak – Kołaczkowo; 2m: Marek Zawal – Zagórów; 3m: Marcin Szumera – Kobylin.

Rzut ringo: 1m: Krzysztof Nikodem – Rogożno; 2m: Piotr Kostrzewski – Nekla; 3m: Hubert Kuszak – Rogoźno. Wyrzucanie kośćmi: 1m: Andrzej Łyskawa – Pyzdry; 2m: Robert Jankowski – Kórnik; 3m: Grzegorz Kreczmer – Kobylin.

XX Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i VI Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego

 W imprezie uczestniczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście w osobach: Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Wojewódzkiego, Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Piotr Gruszczyński – Starosta Gnieźnieński, Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Marek Wiatrowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Beata Szkudlarek – żona śp. Burmistrza Witkowa, Telesfor Gościniak – radny powiatu gnieźnieńskiego – Członek Zarządu Powiatu, Bogusław Mołodecki – Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Tomasz Radacz – Dyrektor OKSiR Witkowo, Bernadetta Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego oraz Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan wraz z członkami zarządu – Anną Stanowską, Justyną Banasik, Arletą Bekas i Krzysztofem Wojciechowskim.

W ramach zawodach samorządowców w tenisie stołowym odbyły się VI Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego „O Puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie”. Przed strzelnicą Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zorganizowało wystawę na temat swojej historii. W zawodach rywalizowało ze sobą 120 zawodników skupionych w 27 drużynach. Podobnie jak w poprzednim roku najlepsi zawodnicy z kategorii kobiet i mężczyzn brali udział w pojedynku strzeleckim o „Statuetkę Brata Kurkowego śp. Krzysztofa Szkudlarka”, którą w tym roku wywalczył Karol Kuszka z gminy Zagórów.

Zwycięzcy – kategorii kobiet: I miejsce: Beata Bruczyńska z wynikiem 48 punktów na 50 możliwych; II miejsce: Ewa Kasprzyk z wynikiem 41 punków; III miejsce: Małgorzata Adamczyk z wynikiem 40 punków.

Zwycięzcy – kategorii mężczyzn: I miejsce: Karol Kuszka z wynikiem 47 punków; II miejsce: Janusz Mirek z wynikiem 46 punktów; III miejsce: Henryk Janus z wynikiem 46 punktów.

W kwalifikacji drużynowej gmin finałowe miejsca zajęły drużyny:

I miejsce i puchar Prezesa Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie Bogusława Mołodeckiego – drużyna w składzie: Karol Kuszka, Marcin Kaczorowski, Jacek Juszczak, Michał Ruciński z gminy Zagórów z wynikiem 169 punków na 200 możliwych. II miejsce i puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie Piotra Jóźwika – drużyna w składzie: Henryk Janus, Maciej Kutka, Krzysztof Nikodem, Hubert Kuszak z gminy Rogoźno z wynikiem 166 punków. III miejsce i puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego – drużyna w składzie: Tomasz Lesiński, Michał Skupin, Konrad Przybyszewski, Andrzej Maćkowiak z gminy Kobylin z wynikiem 159 punków. IV miejsce i puchar Radnego powiatu gnieźnieńskiego – Telesfora Gościniaka – drużyna w składzie: Robert Guziołek, Ewa Kasprzyk, Marek Jagodziński, Jolanta Walaszek z gminy Niechanowo z wynikiem 158 punków. V miejsce i puchar Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu Tadeusza Tomaszewskiego – drużyna w składzie: Beata Bruczyńska, Andrzej Surdyk, Iwona Pawłowicz – Napieralska, Roman Genstwa z gminy Kórnik z wynikiem 157 punków. VI miejsce i puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Stanisława Dolacińskiego – drużyna w Składzie: Janusz Mirek, Paweł Grochociński, Mariusz Majewski, Wojciech Wojdyński z gminy Golina z wynikiem 157 punków. Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy, puchary i statuetki.

XX Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i VI Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego

Organizację XX Regionalnych Zawodów Samorządowców w Tenisie Stołowym wspierała kilkunastoosobowa grupa uczniów – wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie podopiecznych Pawła Piniarskiego – sędziego głównego imprezy. Organizatorzy zawodów zapewnili uczestnikom obiad, kawę, herbatę i przepyszne ciasto.

Organizowane od 20 lat zawody miały także formę spotkania integracyjnego będącego okazją do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych w obszarze sportu. W czasie spotkania wójtów, burmistrzów i starostów podczas imprezy Tadeusz Tomaszewski Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Wojewódzkiego przedstawił systemowe rozwiązania w obszarze sportu i wspierania inwestycji sportowych realizowane w 2019 roku przez Województwo Wielkopolskie.

XX Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i VI Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego

Zawody upłynęły w bardzo miłej atmosferze. Zadawalająca jest także duża liczba uczestników co świadczy o zapotrzebowaniu na te zawody, chęci sportowej rywalizacji oraz popularności tenisa stołowego i strzelectwa sportowego wśród wielkopolskich samorządowców.

Zapraszamy do galerii