5 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się kolejna lekcja profilaktyki dla klas VIII Szkół Podstawowych oraz klas III Szkól Gimnazjalnych. Celem spotkania było budowanie świadomości zagrożenia, jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież. Każdy uczestnik spotkania otrzymał komiks pt."KAC", który jest mocnym bodźcem ostrzegawczym o uzależnieniu alkoholowym i jego skutkach.

Stop alkoholizmowi !!!

Stop alkoholizmowi !!!

Stop alkoholizmowi !!!

W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli: Pan Marek Biadasz - Radny Rady Miejskiej w Witkowie, Pan Mariusz Gielewski - funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, Pani Sonia Ishkhanyan - pracownik redakcji Głosu Wielkopolskiego, Pan Marian Łukowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie oraz nauczyciele tutejszej placówki.

Stop alkoholizmowi !!!

Stop alkoholizmowi !!!

Akcja Stop Alkoholizmowi odbyła się dzięki wsparciu Pana Mariana Gadzińskiego - Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo i sfinansowana z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witkowie.

Stop alkoholizmowi !!!

Stop alkoholizmowi !!!