w dsc 9749

11 marca br. w całym kraju obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji odbyło się też spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli Gminy i Miasta Witkowo. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński powitał serdecznie wszystkich Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz zaproszonych gości w osobach: Marka Wiatrowskiego – Zastępcę Burmistrza, Piotra Jóźwika – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie, Ryszarda Nowakowskiego – Prezesa Gminnej Spółki Wodnej, pracowników Urzędu oraz lokalne media.

w dsc 9732

w dsc 9699

w dsc 9705

W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślił rolę i zaangażowanie Sołtysów w lokalne działania oraz współpracę z mieszkańcami sołectw i witkowskim samorządem. 

Następnie złożył Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli gratulacje i życzenia, życząc zdrowia, szczęścia i optymizmu oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym oraz pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu wszelkich spraw dotyczących lokalnych społeczności.

w dsc 9720

Narada z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa stała się także okazją do uhonorowania zasłużonych Sołtysów Gminy i Miasta Witkowo „Statuetką Rycerza Wita”. To wyróżnienie zostało przyznane Panu Romanowi Rolewiczowi – Sołtysowi Sołectwa Czajki oraz Panu Tomaszowi Przychodzkiemu Sołtysowi Sołectwa Wiekowo.

W nawiązaniu do życzeń Burmistrza, Przewodniczący Koła Sołtysów – Bernard Kopacki podziękował za zorganizowanie uroczystego spotkania z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli. Złożył także okolicznościowe życzenia z okazji „Dnia Kobiet”.

w dsc 9696

w dsc 9697

W czasie spotkania Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zostali zapoznani między innymi z aktualną sytuacją na terenie gminy w zakresie realizacji inwestycji, z budżetem Gminy na 2021 rok, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zadań inwestycyjnych, z informacją o przeprowadzonej akcji polegającej na odbiorze odpadów z działalności rolniczej oraz poruszono sprawy związane z aktualną realizacją Funduszu Sołeckiego.

Zapraszamy do galerii