9 marca br. odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie – Stanisławem Dolacińskim, które dotyczyło inwestycji Powiatu Gnieźnieńskiego w infrastrukturę drogową na terenie Gminy Witkowo.

W miejscowości Malenin trwają obecnie prace związane z przebudową drogi powiatowej. Na odcinku 1,5 km powstaje nowa nawierzchnia jezdni, nowy chodnik oraz odwodnienie jezdni. Planowany termin zakończenia robót to czerwiec 2021 roku. Zadanie na kwotę 1.767.840,78 zł finansuje Powiat Gnieźnieński przy wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.235.422,14 zł.

w img 0038

Inwestycją, która zostanie współfinansowana przez Samorządy Powiatu Gnieźnieńskiego i Gminy Witkowo jest przebudowa drogi powiatowej nr 2165P na terenie miasta Witkowo. Burmistrz Gadziński przekazał informację, że priorytetem tego zadania jest gruntowna przebudowa ulicy Armii Poznań. Podczas wizji stwierdzono konieczność przebudowy chodnika z poprawą odwodnienia jezdni. Ustalono, że po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego oraz rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo, będzie możliwa dalsza dyskusja o ewentualnym poszerzeniu zakresu zadania, na które Samorządy wspólnie zaplanowały 250.000,00 zł.

w img 0044

w img 0050