18 grudnia 2020 r. Burmistrz Marian Gadziński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Jóźwikiem oraz Naczelnikiem OSP Witkowo Łukaszem Gromadzińskim, dokonał odbioru zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku gminnego przy ul. Nowej 3 w Witkowie.

Modernizacja i rozbudowa budynku przy OSP Witkowo

Modernizacja i rozbudowa budynku przy OSP Witkowo

Głównym celem zrealizowanej inwestycji była budowa pomieszczenia kotłowni gazowej, szatni oraz pomieszczenia gospodarczego z węzłem sanitarnym. Oprócz wybudowanej nowej części budynku, wykonano przyłącze gazowe oraz wewnętrzną instalację gazową prowadzącą do kuchni i kotłowni. Nowa kotłownia gazowa zasili Salę Historii, pomieszczenia archiwum, świetlicę oraz garaże OSP.

 

Modernizacja i rozbudowa budynku przy OSP Witkowo

Modernizacja i rozbudowa budynku przy OSP Witkowo

Modernizacja i rozbudowa budynku przy OSP Witkowo

Kotłownia została wyposażona w kaskadę złożoną z 2 kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy 35 kW każdy. Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze przetargu była firma BUD-MIX BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk z Arcugowa. Łączny koszt zadania to 434 791,47 zł. Część prac stanowiła zakres objęty dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. „Rozbudowa budynku gminnego – modernizacja systemu centralnego ogrzewania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, przy ul. Nowej w Witkowie” w wysokości 30 000,00 zł.

Realizacja tego zadania spowoduje możliwość całkowitego wyeliminowania ogrzewania tradycyjnego w całym kompleksie budynków przy ul. Nowej, ale także podniesie komfort pracy Ochotników z OSP Witkowo.

<a href=

www.wfosgw.poznan.pl