t 55a martial law poland

Pamiętamy o ofiarach stanu wojennego. Niech zapłoną dzisiaj w naszych domach światełka wolności. 13 grudnia 1981 r. wprowadzono stan wojenny, a trzy dni później dokonano pacyfikacji kopalni "Wujek" na Śląsku.

Warto dzisiaj o 19.30 zapalić symboliczną świecę dla uczczenia pamięci osób, które zapłaciły wysoką cenę za przywiązanie do ideałów niepodległości i demokracji.