Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 2001 t.j.) posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada.

Informacja dotycząca spisów zwierząt

Liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas ww. spisu umieszcza się w księdze rejestracji, dodatkowo posiadacz świń przekazuje kierownikowi biura ARiMR informacje o liczbie zwierząt ustalonej podczas spisu.

Dokument można złożyć poprzez Portal IRZplus lub osobiście w BP albo za pomocą poczty.

W przypadku bydła – zniesiono obowiązek dokonywania spisu i jego przekazywania do ARiMR.