rose 1405552 1920

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składamy serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom Socjalnym
za pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym.
Życzymy aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji,
a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek społeczny
i wdzięczność osób, którym pomagacie.