w w.sz2

6 lutego br. w Świetlicy Wiejskiej w Ćwierdzinie odbyło się zebranie, którego celem było podjęcie decyzji o renowacji pomnika śp. Witolda Szymańskiego „Szczęsnego”. Urodzony w 1902 roku, a zmarły w 1982 roku był człowiekiem szczególnie zasłużonym dla mieszkańców Ostrowitego Prymasowskiego. Nauczyciel, dla wielu lekarz, pisał poezję, grał na instrumentach – człowiek ogromnych talentów, a przy tym wielki społecznik, który całym swoim życiem służył innym. Doceniony odznaczeniem orderami: Odrodzenia Polski oraz Polonia Restituta. Pomagał w budowie pomników w Witkowie i Mielżynie.

Pierwszych działań w kierunku odnowienia nagrobka „Szczęsnego” podjął się mieszkaniec Gaju – Pan Roman Szoszorek. Zwrócił się z prośbą do Witkowskiego Samorządu o pomoc w odnowieniu nagrobka, który swoje najlepsze lata miał już za sobą.

w w.sz3

Dzięki zainteresowaniu wielu osób udało się zorganizować wspomniane zebranie, gdzie przy udziale przedstawicieli władz samorządowych: z-cy burmistrza Marka Wiatrowskiego, radnych rady miejskiej: Renaty Robaszkiewicz i Tomasza Janasa oraz sołtysów: Krzysztofa Szoszorka, Stanisława Janasa, Beaty Starczewskiej, Renaty Kozińskiej i Grażyny Pilaczyńskiej – obecni na zebraniu mieszkańcy i pasjonaci lokalnej historii na czele z Romanem Szoszorkiem, powzięli decyzję o wybudowaniu wspólnymi siłami nowego nagrobka dla śp. Witolda Szymańskiego i jego Matki spoczywającej w tym samym grobie.

w w.sz4

Urząd Gminy i Miasta Witkowo dołożył swoją cegiełkę w postaci ufundowania tablicy pamiątkowej na powstałym nowym pomniku.

Nagrobek został zakupiony z pieniędzy przekazanych przez mieszkańców sołectw: Ostrowite Prymasowskie, Gaj, Sokołowo, Ćwierdzin i Kamionka oraz dwóch osób spoza terenu naszej gminy.

Realizacją podjętego działania zajęli się: radny Tomasz Janas oraz Roman Szoszorek i Marian Drzazgowski.

Dzięki tej inicjatywie kapitan Armii Krajowej doczekał się nowego pomnika przed tegorocznym Świętem Zmarłych, a na tablicy pomnika widnieje napis mówiący najwięcej: ŻYŁ DLA LUDZI.

w w.sz1

Pomnik wykonała firma Kamieniarstwo Zawodny z Węgierek k. Wrześni.

Poświęcenie pomnika zaplanowano na 23 października bieżącego roku, lecz ze względu na panującą sytuację epidemiczną zostało odwołane i odbędzie się w innym terminie, o którym poinformujemy, a na które już dziś zapraszamy.