12 września br. w świetlicy terapeutycznej przy ulicy Sportowej odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 40-lecia Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Witkowie. W zebraniu uczestniczyło ponad 20 członków oraz zaproszonych  gości.

40-lecieZŻWP

Wydarzenie to było idealną okazją do uhonorowania byłych już Żołnierzy Zawodowych za działalność w witkowskiej organizacji. Krzyżem Komandorskim ZŻWP odznaczono wieloletniego skarbnika Franciszka Szulca. Powód do dumy miał również Krzysztof Suś, który otrzymał Złoty Krzyż za zasługi na rzecz ZŻWP.

ZŻWP4

Doceniono również wkład 20 członków Koła, którzy otrzymali pamiątkowe medale 40-lecia ZŻWP. Wśród nagrodzonych byli również Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jóźwik.

ZŻWP2

- Rola Stowarzyszenia jest ogromna, ponieważ między innymi integruje byłych Żołnierzy w zmieniających się warunkach ustrojowych, politycznych i  społecznych. Dzięki Wam wiele osób odnalazło się w aktualnej rzeczywistości i na nowo poczuło się potrzebnymi. Dziękuję za dotychczasową współpracę, Wasz wkład i zaangażowanie w kontaktach z innymi organizacjami oraz za działania na rzecz witkowskiego Społeczeństwa. Życzę dalszej owocnej działalności, dużo zdrowia, satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy – podkreślał Burmistrz.

ZŻWP3

Na ręce Prezesa Jana Nowaka złożono pamiątkowy grawerton ufundowany przez Samorząd Gminy i Miasta Witkowo.