Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego była tematem spotkania, które odbyło się 8 września br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie. Na zaproszenie Burmistrza Mariana Gadzińskiego oraz jego zastępcy Marka Wiatrowskiego w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele witkowskiego środowiska sportowego: kluby, organizacje pozarządowe, trenerzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

Stadion Miejski1

Opracowanie projektu zgodnego z normami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki to jeden z podstawowych wymogów w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne.

Stadion Miejski2

Pracownię Projektową IMPULS Dariusz Zniszczoł z siedzibą  w Żorach reprezentował podczas spotkania Łukasz Jarosz. Wartość umowy na sporządzenie dokumentacji to kwota 55.350,00 zł.

Stadion Miejski3