Plan Polowań Koła Łowieckiego Nr 92 „Leśnik” w Skorzęcinie na sezon łowiecki 2021/2022

Lp.

Data

Obwód

Gat.

Zwierzyny

Rodzaj Polowania

Prowadzący i odpowiedzialny

Miejsce zbiórki

Godzina

Transport

1

06.11.2021 r.

166

Jelen, Daniel, Dzik, Lis

Tradycyjne Hubertowskie

Orchowski Piotr, Jarecki Paweł,

Szcześniak Adam, Łykowski Krzysztof

Stanica Skorzęcin

8:00

Zbiorowy

2

20.11.2021 r.

166/ 281

Jelen, Daniel, Dzik, Lis

Ambonowe

Orchowski Piotr, Jarecki Paweł, Łykowski Roman,

Orchowski Włodzimierz, Grzybowski Marek, Burzyński Wojciech,
Zwiślak Jerzy, Goll Wiesław, Jakubiak Patryk, Szcześniak Adam,

Stanica Skorzęcin

7.30

Własny

3

10.12.2021 r.

166

Jelen Daniel Dzik Lis

Tradycyjne Administracyjne

Orchowski Piotr, Jarecki Paweł, Zawiślak Jerzy

Stanica Skorzęcin

9.00

Zbiorowy

4

18.12.2021r.

281/ 166

Jelen, Daniel, Dzik, Lis

Ambonowe

Kapela Jerzy, Pluciński Marcin, Kapela Tomasz,

Marciniak Waldemar, Kubacki Adam, Imbiorowicz Edmund, Łykowski Roman, Łykowski Krzysztof,

Hutka

7.30

Własny

5

08.01.2022 r.

281

Jelen, Daniel, Dzik, Lis

Tradycyjne

Pluciński Marcin, Kubacki Adam,

Sobczak Andrzej, Marciniak Stefan

Hutka

8.00

Zbiorowy

6

15.01.2022 r.

166

Jelen, Daniel, Dzik, Lis

Ciche pędzenia

Burzyński Wojciech, Orchowski Włodzimierz

Stanica Skorzęcin

8.00

Własny

7

15.01.2022 r.

281

Jelen, Daniel, Dzik, Lis

Ciche pędzenia

Putz Andrzej, Putz Piotr

Hutka

8.00

Własny

  1. Transport zbiorowy pokrywa koło.
  2. Koszt naganiaczy pokrywają myśliwi obecni na polowaniu
  3. Koszt posiłku pokrywa koło (nie dotyczy klaperki)
  4. Polowanie Administracyjne zorganizowane dla pracowników Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gniezno
  5. Koszt naganiacza 100 zł
  6. Obowiązkowe zgłoszenie się na polowanie w elektronicznej książce zapisów
  7. Koszt transportu 2-bonanzy 700 zł (w tym zwierzyna) + transport naganki 150 zł