15 września 2021 r. podpisano umowę z Zakładem Drogowo-Transportowym Sławomir Begier z Nekli na realizację zadania związanego z przebudową drogi gminnej w m. Ćwierdzin. Zakres zadania obejmuje kompleksową przebudowę drogi o długości 1,05 km. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące czynności: roboty ziemne, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego oraz uformowanie poboczy. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1 037 000,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 132 750,00 zł. Termin zakończenia zadania planowany jest na 25 października 2021 r.