nfosigw

16 kwietnia 2020 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Annę Marcinkiewicz – Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi i Agnieszkę Ignatowską  - Zastępcę Dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń Umowę dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.  

Zadanie obejmuje zagospodarowanie odpadów w ilości 178,839 Mg od rolników z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 160 378,00 zł, w tym koszty kwalifikowane to 89 419,00 zł. Zgodnie z zapisami Umowy dotacja nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 lipca do 20 listopada 2020 r.