POSTANOWIENIE NR 75/2019

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 maja 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy w Koninie II

Paweł Myśliński

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 75/2019 Komisarza Wyborczego

w Koninie II z dnia 8 maja 2019 r.

 

Gm. Witkowo

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, ul. Nowa, 62-230 Witkowo (wejście od ulicy Park Kościuszki)

Termin: 16 maja 2019 r. o godz. 14:00