POSTANOWIENIE NR 74/2019

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 260 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II

 /-/ Paweł Myśliński

 

Załączniki do postanowienia nr 74/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 6 maja 2019 r.

Załącznik nr 83

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo:

1.

Barbara Helena Depczyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kołaczkowo

2.

Monika Daria Gruszczyńska, zgłoszona przez KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS, zam. Witkowo

3.

Aleksandra Kaźmierczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Strzyżewo Witkowskie

4.

Paulina Maria Leszcz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

5.

Patrycja Nowicka, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Małachowo-Kępe

6.

Joanna Rurek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

7.

Monika Beata Śramkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

8.

Kacper Warda, zgłoszony przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Witkowo

9.

Teresa Zielińska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

 

Załącznik nr 84

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo:

1.

Anita Anna Frańczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

2.

Martyna Anna Gruszczyńska, zgłoszona przez KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS, zam. Witkowo

3.

Jolanta Maria Gut, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

4.

Magdalena Jałoszyńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mielżyn

5.

Magdalena Teresa Kaszyńska, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Czerniejewska

6.

Inga Maria Kuczyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

7.

Wiesława Maria Radecka, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

8.

Halina Ewa Rożyk-Jaszczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Wierzbiczane

9.

Małgorzata Zaryczna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 85

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo:

1.

Elżbieta Maria Grabowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

2.

Filip Jałoszyński, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Mielżyn

3.

Zuzanna Klara Knast, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

4.

Klaudia Weronika Łachowska, zgłoszona przez KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS, zam. Gniezno

5.

Krystyna Mietlicka, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

6.

Urszula Pankowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Małachowo-Złych Miejsc

7.

Danuta Marianna Rabiega, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

8.

Wojciech Wachowski, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Gniezno

9.

Mikołaj Wiaderkiewicz, zgłoszony przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Gniezno

 

Załącznik nr 86

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo:

1.

Wiesława Chmiel, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Ćwierdzin

2.

Sandra Dziębowska, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ćwierdzin

3.

Kuba Kubasik, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Gaj

4.

Natalia Łykowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Ćwierdzin

5.

Anna Pawłowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sokołowo

6.

Agnieszka Dorota Rewers, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Skorzęcin

7.

Katarzyna Sobczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Ćwierdzin

 

Załącznik nr 87

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo:

1.

Dorota Dziębowska, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ćwierdzin

2.

Urszula Anna Kąpiela, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Ruchocinek

3.

Klaudia Kubasik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Gaj

4.

Łucja Mikołajewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Ruchocinek

5.

Żaneta Agnieszka Mikołajewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Ruchocinek

6.

Małgorzata Różańska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Ruchocinek

7.

Irena Skoczylas, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

8.

Adam Szewczyk, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mielżyn

9.

Klaudia Monika Wiącek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wiekowo

 

Załącznik nr 88

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo:

1.

Magdalena Dziębowska, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Witkowo

2.

Piotr Leszek Janowicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

3.

Monika Kierzek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Gorzykowo

4.

Zenon Maciej Nowicki, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Gorzykowo

5.

Łukasz Artur Paluch, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Gorzykowo

6.

Ilona Magdalena Rabiega, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

7.

Ewelina Anna Sucholas, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gorzykowo

 

Załącznik nr 89

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo:

1.

Kazimierz Roman Bruch, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

2.

Damian Chyblewski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

3.

Angelika Karwecka, zgłoszona przez KKW POLEXIT - KOALICJA, zam. Mielżyn Wieś

4.

Kinga Kubasik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Gaj

5.

Joanna Maria Markiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Mielżyn

6.

Wiesława Anna Papiewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Witkowo

7.

Kacper Parol, zgłoszony przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Osiniec

8.

Stanisław Stefan Przybylski, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Mielżyn

9.

Gabriela Szeszycka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mielżyn

 

Załącznik nr 90

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo:

1.

Jakub Michał Drzewiecki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

2.

Paulina Julia Frąckowiak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

3.

Dawid Gawroński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

4.

Marzena Barbara Gruszczyńska, zgłoszona przez KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS, zam. Witkowo

5.

Agnieszka Leśna, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Wierzbiczane

6.

Julia Mierzwiak, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Dalki

7.

Ilona Rozalia Musidlak, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

8.

Patrycja Nowakowska-Półrolniczak, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Witkowo

9.

Magdalena Wiesława Wilińska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

 

Załącznik nr 91

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo:

1.

Beata Agnieszka Dżygała, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

2.

Karolina Mikołajczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

3.

Karolina Nowicka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

4.

Dorota Maria Pankowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

5.

Janina Kazimiera Pastyka, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Małachowo-Złych Miejsc

6.

Justyna Radacz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

7.

Krystyna Ratajczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

8.

Anna Szcześniak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

9.

Przemysław Hubert Witczak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 92

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo:

1.

Beata Maria Bobrowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

2.

Renata Agnieszka Chmielewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

3.

Ewelina Czaplicka, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Witkowo

4.

Aleks Jędrzej Kwapich, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

5.

Anna Krystyna Leszcz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

6.

Iwona Magdalena Mikołajewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Ruchocinek

7.

Edyta Wyrębek, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Szemborowice