W dniu dzisiejszym w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka  w Witkowie odbyło się nieodpłatne szkolenie dotyczące przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych oraz kontrolą ich sprzedaży. Szkolenie zorganizowane zostało przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witkowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Spotkanie poprowadził Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski  z firmy PNW Szkolenia.

Nieodpłatne szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych