w sesja1 7

16 października odbyła się kolejna, ostatnia w kadencji 2014-2018, XLIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, po czym podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XLIII/343/2018 o wydzierżawieniu gruntów zajętych pod urządzenia telekomunikacyjne;

- uchwałę Nr XLIII/344/2018 zmieniającą uchwałę z 2006 r. o nadaniu nazwy ulicy w Witkowie;

- uchwałę Nr XLII/345/2018 dotyczącą oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

w sesja1 1

w sesja1 2

w sesja1 5

W końcowej części sesji jej uczestnicy wysłuchali sprawozdania Burmistrza z działalności w okresie kadencji oraz sprawozdania Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady, z pracy Rady i Komisji w okresie kończącej się kadencji 2014-2018. Przewodniczący Rady podziękował za współpracę Radnym, Burmistrzowi i jego Zastępcy, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta, Sołtysom, Przewodniczącym Zarządów Osiedli, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, zakładom pracy, a także Radnym Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

w sesja1 4

w sesja1 3

Po sesji wykonano pamiątkowe zdjęcie.

 W przerwie obrad uczestnicy sesji wzięli udział w uroczystości poświęcenia karetki Pogotowia Ratunkowego.

Zapraszamy do galerii