W marcu tego roku Gmina i Miasto Witkowo, Miasto Gniezno, Powiat Gnieźnieński wraz z pozostałymi samorządami powiatu utworzyły Stowarzyszenie ZIT Gniezno, którego głównym celem jest skuteczne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej do 2027 roku i realizacja wspólnych, zintegrowanych, inwestycji na terenie obszaru ZIT. 

ZIT Gniezno w projekcie CWD plus

Decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej nasze partnerstwo zawiązane w ramach Stowarzyszenia ZIT Gniezno bierze udział w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus. Za nami pierwsze spotkania z ekspertami Związku Miast Polskich, którzy pomogą nam wypracować wspólną wizję rozwoju tego obszaru.

Projekt CWD Plus realizowany jest wspólnie przez 11 partnerów Stowarzyszenia ZIT Gniezno, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz doradców Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy.

W ciągu najbliższych miesięcy wspólnie z ekspertami Związku przygotujemy kompleksową strategię dla całego obszaru ZIT. Poza rozwijaniem współpracy samorządów objętych instrumentem ZIT projekt przygotuje nas do rozwiązywania wspólnych problemów obszaru partnerstwa, m.in. z wykorzystaniem funduszy europejskich, które niebawem trafią do Wielkopolski.

Za nami pierwsze spotkania, podczas których doradcy ZMP omówili poszczególne etapy współpracy oraz przedstawili pierwsze efekty badania ankietowego, zrealizowanego wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Niedługo rozpoczynamy też ankietę wśród pozostałych mieszkańców obszaru partnerstwa, o udział w której prosimy Państwa już teraz.

Więcej informacji o projekcie CWD Plus na stronie Zawiązku Miast Polskich https://bit.ly/CWDPlus