Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin, w którym właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jeśli źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione przed 01 lipca 2021 r.

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania.

Dla źródeł ciepła uruchomionych po 01 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. Deklaracje można składać online, bezpośrednio w CEEB (https://ceeb.gov.pl/) lub w wersji papierowej za pośrednictwem Urzędu Gminy.

Na  stronie można pobrać aktualny wzór deklaracji A – dotyczącej budynków mieszkalnych oraz B – dotyczącej budynków gospodarczych