Młodzież zapobiega pożarom - to nazwa konkursu plastycznego propagującego zachowania ochrony przeciwpożarowej zorganizowanego przez Oddział Miejsko- Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Witkowie oraz Samorząd Gminy i Miasta Witkowo. Po ocenie, Jury postanowiło wszystkim pracom zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego nadać tytuł: wyróżnienie.

Konkursstraż1

Spośród 18 prac, z największym uznaniem Komisji spotkały się te wykonane przez: Natalię Staniszewską kl. 7 (NSP w Gorzykowie), Zofię Śrubę kl. 4b (SP nr 1 w Witkowie), Oliwiera Misiaka kl. 5b (SP nr 1 w Witkowie), Hannę Depczyńską kl. 4c (SP nr 2 w Witkowie) oraz Bartłomieja Niewiadomskiego kl. 4c (SP nr 2 w Witkowie).

Konkursstraż2

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbyło się 13 stycznia w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie. Podczas spotkania głos zabrał Zastępca Burmistrza Marek Wiatrowski, podkreślając kreatywność uczestników wydarzenia oraz wpływ młodego pokolenia w kształtowanie i propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Konkursstraż3

W skład Komisji odpowiedzialnej za ocenę prac i przeprowadzenie konkursu weszli: dh Marian Łukowski – Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Witkowie – główny organizator konkursu na etapie gminnym oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo: Natalia Metzler oraz Joanna Melcer.