„Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie” – to nazwa projektu realizowanego od 2018 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego beneficjentem była Gmina i Miasto Witkowo. Uczestnikami projektu były osoby starsze powyżej 60 roku życia, zamieszkałe na terenie naszej gminy, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także opiekunowie osób niesamodzielnych.

Seniorzy1

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 29 listopada w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie. Oprócz seniorów na zaproszenie Kierownika Wojciecha Móla odpowiedzieli też przedstawiciele władz: Zastępca Burmistrza Marek Wiatrowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jóźwik wraz z radnymi: Pawłem Lisiakiem i Eugeniuszem Czaplickim.

Seniorzy2

Uroczystość uświetnił koncert Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”.

Seniorzy3

W ramach projektu zainicjowano działalność Klubu Seniora dla 70 osób. Ponadto zorganizowano cykl zajęć z zakresu kultury sportowej, warsztaty wokalno-muzyczne oraz plastyczno-malarskie. Zadanie zakładało również rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych. W tym zakresie zorganizowano zajęcia z rehabilitantem, odbywające się bezpośrednio w domu osoby podopiecznej. Zakupiono też 79 pudełek życia, zawierających najistotniejsze informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej uczestnika, historię choroby, co pozwoli na szybką interwencję medyczną. Do 32 seniorów trafiły też opaski życia, zwiększające poczucie bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu. Opaska wyposażona jest w m.in.: przycisk SOS pozwalający na dwustronną komunikację głosową z maksymalnie trzema opiekunami, detektor upadku, działający w przypadku np. omdleń i utraty świadomości wraz z możliwością automatycznego wezwania pomocy oraz lokalizator podopiecznego. Dzięki pozyskanym środkom dla uczestników warsztatów wokalnych i muzycznych, uszyto również 20 kompletów strojów koncertowych.

Seniorzy4

Budżet projektu opiewał na łączną kwotę 299 285,00 zł, z czego dofinansowanie z EFS wyniosło  284 320,75 zł.

Logotypy1

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarznia:witkowo.pl/galeria