Jak zgłosić szkodę rolniczą w postaci suszy? Na wszelkie Państwa pytania odpowie doradca rolniczy ODR Krzysztof Średziński. Zapraszamy w środy i czwartki (7:00-15:00) do Biura PZDR w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo.

Susza2021 - biuro

Ponadto infrofmujemy, że wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w 2021 roku (kategoria gleby I i II) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą aplikacji, korzystając z własnego Profilu Zaufanego. Producent rolny określa za pomocą tej aplikacji zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie.

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji  i Rejestracji Zwierząt,
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającej z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełnienia strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanym przez suszę.

Szczegóły oraz instrukcję wypełniania wniosku na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Link do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2021