Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 2165P przy ul. Armii Poznań w Witkowie. Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie. Zadanie za kwotę 215 tys. wykonuje Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki z siedzibą w Gnieźnie.

Armii Poznań2021

Gmina Witkowo udzieliła pomocy finansowej w wysokości 50% wartości inwestycji. W zakres prac wchodzi m.in. wymiana krawężnika i nawierzchni chodnika na nową, budowa nowego ścieku przykrawężnikowego celem poprawienia odwodnienia drogi oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.