16 września br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez Gminę i Miasto Witkowo. Na zaproszenie Burmistrza Mariana Gadzińskiego w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie Sylwia Rakowska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie Stanisław Dolaciński, jego zastępca Andrzej Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie - Piotr Jóźwik z radnymi Markiem Biadaszem i Pawłem Lisiakiem, Zastępca Burmistrza Marek Wiatrowski oraz inspektor w wydziale infrastruktury Urzędu Gminy i Miasta Witkowo Łukasz Misiewicz.

w foto1

W trakcie spotkania omówiono szereg tematów dot. uciążliwości ruchu tranzytowego i jego negatywnego wpływu zarówno na stan techniczny dróg jak i komfort mieszkańców. Przedstawiono aktualny stan prawny i możliwości odnośnie zmian organizacji ruchu jak i jego usprawnienia, budowy chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg, których zarządcami są ww. instytucje.

Efektem spotkania jest wspólne rozpoczęcie prac nad nową koncepcją organizacji ruchu tranzytowego przez miasto Witkowo.