15 września br. obchodzono 82. rocznicę rozstrzelania Adama Szczepańskiego oraz Franciszka Świerkowskiego – uczestników Powstania Wielkopolskiego. W środę przy pomniku na terenie Mielżyna, gdzie doszło do hitlerowskiej zbrodni, kwiaty i znicz złożyli Burmistrz Marian Gadziński oraz jego zastępca Marek Wiatrowski.

Pomnik - Mielżyn

Rys historyczny

We wrześniu 1939 r. w tzw. mielżyńskiej piaskownicy hitlerowcy rozstrzelali dwóch mieszkańców Witkowa, weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Franciszka Świerkowskiego i Adama Szczepańskiego.

Idea upamiętnienia tego faktu poprzez budowę pomnika w tym miejscu narodziła się w kręgach witkowskich kombatantów jeszcze w 1946 roku. Powzięty zamiar zaczął przybierać dopiero, w 1961 r. realny kształt. Przez cały rok gromadzono środki potrzebne na budowę pomnika w miejscu stracenia. Powołano m.in. Społeczny Komitet Budowy Pomnika z inicjatywy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Witkowie.

W przeddzień odsłonięcia pomnika 12 maja odbyła się zbiórka na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2, w której wzięli udział m.in. członkowie ZBOWiD- u, kompania honorowa, harcerze, delegacje zakładów pracy, przedstawiciele władz, uczniowie, mieszkańcy Witkowa. Pochód ruszył pod pomnik, gdzie odbył się wiec oraz apel poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. Uroczystość zakończono odegraniem Hymnu Państwowego.

Nazajutrz tj. 13 maja odbyła się na Rynku w Witkowie ponowna zbiórka, po czym zebrani zostali przewiezieni autobusami na mielżyński rynek. Stamtąd po uroczystym  przyjęciu rezolucji uczestnicy udali się w kierunku miejsca stracenia powstańców. Odsłonięcia pomnika dokonał Prezes ZBOWiD-u, weteran Powstania Wielkopolskiego Ignacy Knast. Po jego przemówieniu głos zabrał przedstawiciel wojska, a młodzież szkolna recytowała patriotyczne wiersze. Złożono kwiaty i zapalono znicze. Ignacy Knast podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy pomnika m.in. wojsku z Powidza, Nadleśnictwu Skorzęcin, członkom ZBOWiD-u, zakładom pracy, władzom i zobowiązał mielżyńską szkołę do opieki nad tym miejscem. Uroczystość zakończono wspólnym obiadem w Klubie Oficerskim w Witkowie.