10 września br. po przymusowej przerwie spowodowanej obostrzeniami odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Witkowie. Był to dzień podsumowań pracy za okres 5-letniej działalności oraz wytyczenia zadań na lata 2021-2026.

Przewodnictwo Zjazdu powierzono Grzegorzowi Barańskiemu. Sprawozdanie z działalności złożył prezes dh Marian Łukowski i komendant gminny Mariusz Janowicz. Był to okres intensywnych działań operacyjnych, realizowania różnych zadań w zakresie między innymi profilaktyki i pracy z młodzieżą. Na koniec sprawozdania dh Marian Łukowski wyraził swoją wdzięczność za współpracę i zaangażowanie w strukturę ochrony przeciwpożarowej i wsparcie w okresie minionej kadencji.

ZOSP2

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli: wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP dh Tadeusz Tomaszewski, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP Mariusz Roga, Prezes Zarządu Powiatowego Jacek Kowalski, Sekretarz Zarządu Powiatowego Piotr Dzięcielak oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński. Wszyscy goście wyrażali swoje uznanie i podziękowania za bezinteresowną pracę zapewniającą bezpieczeństwo na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Podczas piątkowego wydarzenia nie zapomniano także o ustępującym Zarządzie i Delegatach, którzy otrzymali podziękowania i upominki ufundowane przez Samorząd Gminy i Miasta Witkowo. Pamiątkowym grawertonem Burmistrz Marian Gadziński uhonorował również dh Mariana Łukowskiego, który obchodzi w tym roku 25 lat działalności w Zarządzie oraz 15-lecie piastowania funkcji Prezesa.

ZOSP1

Tego dnia stosownymi podziękowaniami z ramienia władz Witkowa nagrodzono również druhów – Mariusza Janowicza, Dariusza Zamiara oraz  Arkadiusza Kurkowskiego, którzy uczestniczyli w misjach gaszenia pożarów w Szwecji (2018) i Grecji (2021).

ZOSP3

Na zakończenie dokonano wyboru na kadencję 2021-2026. Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Witkowie wybrano dh Mariana Łukowskiego. Wiceprezesami zostali: dh Karina Wawrzyniak, dh Jolanta Barańska, komendantem gminnym dh Mariusz Janowicz, sekretarzem dh Mariusz Buczkowski oraz skarbnikiem dh Rafał Sterling. Pozostali członkowie zarządu to: Artur Dobrychłop, Ryszard Jaworski, Andrzej Kobielski, Izydor Kobielski, Marian Krych, Jerzyk Kubasiak, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału M-G Z OSP został dh Tomasz Rachelski, wiceprzewodniczącym Henryk Krause, a sekretarzem Adam Kujawa. Gratulujemy.

 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia: www.witkowo.pl/galeria