Ogłoszenie XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

  • Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Witkowo, w roku szkolnym 2019/2020.
  • Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębina, gm. Witkowo.
  • Inne sprawy.
  • Zamknięcie obrad XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Piotr  Jóźwik