Informuję, że na stronie internetowej: wypoczynek.men.gov.pl dostępne są informacje o organizowanych na terenie całego kraju wszelkiego typu formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym: data rozpoczęcia i zakończenia, organizator, rodzaj formy wypoczynku oraz miejsce, w którym się odbywa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom tych form wypoczynku - przebywającym na terenie powiatu gnieźnieńskiego – proszę, aby osoby bezpośrednio odpowiedzialne w gminie za zarządzanie kryzysowe przekazywały ich organizatorom informacje o ewentualnych zagrożeniach mogących wystąpić w miejscu ich organizacji.

Z poważaniem

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

Informacje o organizowanych na terenie całego kraju wszelkiego typu formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży