Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 09 maja 2019 r. WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO POŁOŻONEJ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.