VI sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
  3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Witkowo ze Stowarzyszenia „Światowid”.
  7. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok.
  8. Inne sprawy.
  9. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Witkowie.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik