Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 02 kwietnia 2021 r. wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Witkowo położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.