XXIII  sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. (środa) o godz. 14,30 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
  2. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
  3. Inne sprawy.
  4. Zamknięcie obrad XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Piotr   Jóźwik