Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.  informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie, w dniu 26 lutego 2020 r. wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy Witkowo, położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Ogłoszenie dostępne dostępne jest na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (bip.witkowo.pl) w zakładce Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo.