Zgodnie ze statutami osiedli, 4 - letnia kadencja przewodniczących zarządów  osiedli i zarządów osiedli trwa od 1 stycznia 2015r.

Składy Zarządów Osiedli w kadencji 2015-2019:

Zarząd Osiedla Nr 1
Przewodniczący Zarządu Osiedla Jerzy Nowak
Z-ca Przewodniczącego Bronisław Zieliński
Członkowie Zarządu
1. Franciszek Wareńczak
2. Marek Sucholas
3. Stanisław Nawrocki

Zarząd Osiedla Nr 2
Przewodniczący Zarządu Osiedla Jan Orchowski
Z-ca Przewodniczącego Krystyna Świątek
Członkowie Zarządu
1. Tomasz Rachelski
2. Kazimierz Walczak
3. Piotr Stejakowski

Zarząd Osiedla Nr 3
Przewodniczący Zarządu Osiedla Rafał Majewski
Z-ca Przewodniczącego Stanisław Perlicki
Członkowie Zarządu
1. Michał Woźnicki
2. Marietta Janicka
3. Daniela Woźniak

Zarząd Osiedla Nr 4
Przewodniczący Zarządu Osiedla Marian Walczak
Z-ca Przewodniczącego Marek Zieliński
Członkowie Zarządu
1. Ryszard Nowakowski
2. Adam Skowron
3. Franciszek Bosacki
4. Grażyna Grzybowska
5. Ewa Janas

Zarząd Osiedla Nr 5
Przewodniczący Zarządu Osiedla Adolf Pławczyk
Z-ca Przewodniczącego Tadeusz Śliwecki
Członkowie Zarządu
1. Iwona Kempska-Chrzanowska
2. Józef Synoradzki
3. Ireneusz Pieróg
4. Anna Loranc