„Przyjazna przestrzeń – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie,
gm. Witkowo”

Drukuj

10 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolym w Mielżynie Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo gościł Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego – Beatę Tarczyńską oraz Annę Skupień – Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przyczyną spotkania było podsumowanie zakończonego w grudniu 2017 r. projektu „Przyjazna przestrzeń – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie, gm. Witkowo”. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 104 322,22 zł brutto. Projekt był współfinansowany za pośrednictwem Powiatu Gnieźnieńskiego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B w kwocie 21 640,00 zł.

PFRON

„Przyjazna przestrzeń – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie, gm. Witkowo”

W ramach realizacji zadania dostosowano budynek placówki edukacyjnej w Mielżynie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych pozwoliła na samodzielne, niezależne od innych funkcjonowanie w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością oraz wpłynęła na poprawę warunków ich życia.